Политика за поверителност

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви за проявения интерес към нашия сайт. Вашето лично пространство и защитата на личните Ви данни са много важни за нас. Затова с настоящата Политика за защита на личните данни имаме за цел да Ви запознаем подробно как и защо обработваме личните Ви данни.

Съхранение на данни за достъп в лог файловете на сървъра

Можете да посещавате нашите уебсайтове, без да давате лична информация. Ние съхраняваме данни за достъп само в така наречените сървърни лог файлове, като например името на искания файл, датата и часа на изтеглянето, количеството прехвърлени данни и искащия доставчик. Тези данни се необходими единствено, за да се гарантира безпроблемна работа на сайта и да се подобри неговата функционалност, без да съдържат никакви лични данни за Вас.
Бисквитки (Cookies): За да направим уебсайта ни възможно най-лесен за ползване от потребителите, ние използваме т. нар. „бисквитки”, подобно на много други оператори на уебсайтове. „Бисквитките” са малки текстови файлове, които се съхраняват в браузъра Ви. Повечето „бисквитки”, които използваме, са сесийни бисквитки. Те се изтриват автоматично в края на посещението Ви. Използваме обаче и постоянни „бисквитки”. Те служат за подобряване насочването на потребителите. Можете да настроите браузъра си така, че да Ви информира за създаването на „бисквитки”, така че тяхното използване да е напълно прозрачно за Вас. По принцип можете също да откажете приемането на бисквитки чрез настройките на браузъра си. Това обаче може да означава, че може да не сте в състояние да използвате всички функции на уебсайта.

Събиране и обработване на данни

Попълвайки формата за запитване за продукти и/или услуги на СОФЕЛ-МР ООД (напр. през формата за запитване в сайта или по друг избран от Вас начин- имейл, тел.за поръчки и запитвания), Вие декларирате, че сте се запознали с настоящата политика и че сте ни предоставили доброволно личните си данни, които ние събираме, съхраняваме и обработваме съгласно, Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 („GDPR“) и българското законодателство

Използваме предоставените данни, за постигането на следните цели:

А. На основание нашите „легитимни интереси”

1. Обработваме Вашите запитвания;
2. Осъществяваме дейностите, свързани с изпълнение на Вашите поръчки;
3. Осъществяваме кореспонденция с Вас по повод запитвания и поръчки;
4. Извършваме нашата финансово-счетоводна дейност и данъчно отчитане.

Б. На договорно или преддоговорно основание за постигането на следните цели:

1. Да предприемем необходими стъпки, по Ваше искане, за сключване на договор помежду ни.
2. Да изпълним сключен между нас договор.

В. На основание наши законови задължения

1. Да спазим изискванията на данъчното и счетоводното законодателство във връзка с осъществяване на търговска дейност.
2. Да защитим правата и законните си интереси в случай на съдебен и извънсъдебен спор.

Г. На основание дадено от Вас конкретно съгласие, например, за целите на директния маркетинг.

Данните, които събираме и обработваме за тези цели, включват: Данни за физическа идентичност: имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща.

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние сме въвели мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до вашите лични данни без разрешение.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на спазване на законови, счетоводни, данъчни или отчетни изисквания.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Може да се наложи да предоставим вашите лични данни на трети лица, посочени по-долу:
1. Доставчици на услуги, като IT услуги, системна администрация и други.
2. Професионални консултанти, включително адвокати, банкери, счетоводители, одитори и застрахователи.
3. Публични органи, които изискват от нас деклариране на дейности по обработване.
4. Куриерски фирми за извършване на доставка.
5. Трети страни, на/с които продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или нашите активи.

Ние изискваме от всички трети лица, на които прехвърляме вашите данни, да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Ние разрешаваме на трети страни да обработват вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

Права на субектите на данните

Вие имате право по всяко време да:
1. Поискате информация от нас за конкретния вид на съхраняваните за Вас лични данни, сроковете, предвидени за тяхното съхранение, както и лицата или категориите лица, които имат достъп до тях;
2. Поискате коригиране на предоставените от Вас лични данни или на част от тях;
3. Поискате изтриване (упражняване на „правото да бъда забравен“) на предоставените от Вас лични данни или на част от тях;
4. Оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг на продуктите и услугите на СОФЕЛ-МР ООД, както и да бъдат предоставяни на трети лица с тази цел;
5. Възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица;
6. Поискате преносимост на личните данни от един администратор на друг;

Как да ги упражните?

За целта е необходимо да изпратите писмено заявление до нас на имейл адрес: office@sofel-mr.eu
Вашето право на жалба.
Ако не сте доволни от каквито и да било аспекти на това как събираме и използваме вашите данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни – Надзорният орган на Република България, определена със Закона за защита на личните данни, както следва:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Карта. GPS координати: N 42.668839 E 23.377495. Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518. Електронна поща: kzld@cpdp.bg. Интернет страница: www.cpdp.bg

Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, в случай на оплакване, за да можем да се опитаме да Ви помогнем.